ARSO VREME
Anketa 2022
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Aktualno > Vročinski kazalniki2021

Vročinski kazalniki 2021

Postaje z zabeleženimi vročinskimi valovi in njihovo število

 

Postaje z zabeleženimi tropskimi nočmi in njihovo število

 

 

Noč je tropska, ko v njej temperatura ne pade pod 20 °C. 

 

Potek povprečne temperature in vročinskih valov poleti 2021 za izbrane meteorološke postaje

 

 

 

 

Vročinski valovi so označeni z rdečim pasom. Dnevi s povprečno temperaturo nad pragom za vročinski val so označeni z rdečimi krožci.

 

Zgodovina vročinskih valov za pet izbranih meteoroloških postaj 

 

Vrisani so čas in povprečna temperatura ter trajanje vročinskih valov od leta 1951. Os x prikazuje čas vročinskega vala, os y povprečno temperaturo (v °C) vročinskega vala, velikost krožca pa njegovo trajanje v dnevih. Upoštevani so podatki do vključno 31. julija 2021.

 

Najpogostejši vročinski kazalniki za izbranih šest meteoroloških postaj v obdobju 1950–2021 

Topli dnevi:dnevna najvišja temperatura preseže 25 °C
Vroči dnevi:dnevna najvišja temperatura preseže 30 °C 
Zelo vroči dnevi: dnevna najvišja temperatura preseže 35 °C 
Tropske noči:dnevna najnižja temperatura ne pade pod 20 °C

Excelova datoteka s podatki

 

Število vročinskih valov in njihova največja dolžina v obdobju 1950–2021 

Enotne definicije za vročinski val ni. Tukaj uporabljamo definicijo, sprejeto z znanstvenega posveta o vročinskih valovih Slovenskega meteorološkega društva: vročinski val je obdobje najmanj treh zaporednih dni s povprečno temperaturo nad izbrano mejo, ki je odvisna od podnebnega tipa. Za zmerno podnebje hribovitega sveta znaša meja 22 °C, za celinsko podnebje 24 °C in za omiljeno sredozemsko podnebje 25 °C (povezava).

Excelova datoteka s podatki

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti