ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Opazovalne postaje

Opazovalne postaje

Karte

Povezava na Geoportal - pregled kart na atlasu okolja, dostop do metapodatkov in .shp datotek

Opisi postaj (Zbrani so opisi postaj, ki so bili objavljeni v mesečnem biltenu Naše okolje)

 

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052