ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Vreme > Posebne napovedi > Gorski svet > Snežne razmere in nevarnost plazov

Snežne razmere in nevarnost plazov


Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov
OZNAKA STOPNJE SIMBOL STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI
5 - zelo velika Stopnja 5 Splošna nestabilnost snežne odeje. Pričakujemo lahko številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah.

Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo.
Omejeno je le na položnejša območja, ki so dovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.

4 - velika Na večini dovolj strmih pobočij je slabo stabilna.

Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi**.

Ob določenih razmerah je možno tudi spontano proženje številnih manjših in ponekod tudi večjih plazov.

Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena.
Izogibajte se gibanju prek  strmejših pobočij*, grap in žlebov ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.

3 - znatna Stopnja 3 Na številnih dovolj strmih pobočjih* je le slabo do zmerno stabilna.

Že pri manjši dodatni obremenitvi** na pobočjih*, ki so v Poročilu posebej izpostavljena.

V nekaterih razmerah je možno tudi lokalno spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov.

Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena.
Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih*.

2 - zmerna Stopnja 2 Na posameznih, dovolj strmih pobočjih* je samo zmerno stabilna, drugod sorazmerno stabilna.

Predvsem pri večjih dodatnih obremenitvah** in  na pobočjih*, ki so v Poročilu posebej izpostavljena.

Obsežnejši spontani plazovi so manj verjetni..

Ob upoštevanju previdnosti in poznavanju lokalno bolj izpostavljenih območij so razmere na splošno še dovolj varne.
Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na območjih*, ki so v Poročilu še posebej izpostavljena.
1 - majhna Stopnja 1 Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno stabilna.

Samo na zelo redkih strmin pobočjih* in predvsem ob večji dodatni obremenitvi**.

Spontano se lahko prožijo zgolj majhni snežni plaziči in osipi.

Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.

 

* plazovom izpostavljena območja so v Poročilu podrobneje opredeljena in opisana (nadmorska višina, naklon, orientacija pobočja, vrsta terena):

  • zmerno strma območja : pobočja z naklonom do okoli 30 stopinj
  • strma pobočja : pobočja z naklonom več kot 30 stopinj
  • zelo strma, ekstremna območja : neugodna pobočja z velikim naklonom (več kot okoli 40 stopinj ) ali konfiguracijo terena, bližina grebenov, gladka površina tal, ipd.

** dodatne obremenitve:

  • MANJŠE: posamezen smučar/deskar, ki se pomika gladko, brez padanja; pohodnik s krpljami; skupina, ki vzdržuje ustrezen razmik med posamezniki (> 10m)
  • VEČJE:   dva ali več smučarjev/deskarjev itd. brez ustreznega razmika med posamezniki; teptalec snega; razstrelivo; posamezen pohodnik / alpinist

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052