Pogoji ponovne uporabe

Informacije, objavljene na spletni strani meteo.arso.gov.si, so javne in na
voljo za ponovno uporabo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (Ul. RS št. 76 z dne 12.8.2005).
26. člen navedene uredbe predvideva obvezno navedbo vira informacij na
naslednji način: »Javne informacije Slovenije«, ARSO - meteo.si.

ARSO - meteo.si