Omejitev odgovornosti

Spletna stran meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si je last Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Je redno posodobljena in informativnega značaja. ARSO si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave.

Uporabniki uporabljajo podatke z domene meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si na lastno odgovornost. Morebitne napake, na katere boste opozorili (na mho-prod.arso@gov.si), bo ARSO poskusil kar najhitreje odpraviti.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ARSO ne sprejema odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani.

Informacije, objavljene na spletnih straneh meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si so pripravljene z največjo možno skrbnostjo ob uporabi razpoložljivega znanja, metodologij in tehnologij, upoštevajoč mednarodne znanstvene in tehnične standarde. Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh. Zaradi narave meteoroloških in z njimi povezanih naravnih pojavov tudi ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse izredne naravne pojave, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Zato ARSO ne prevzema odgovornosti za neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno,ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve sprejete na podlagi informacij objavljenih na naših spletnih straneh.

ARSO vreme