Omejitev odgovornosti

Informacije, objavljene na spletni strani meteo.arso.gov.si, 
pripravljamo v okviru državne meteorološke službe na Uradu za meteorologijo 
Agencije RS za okolje, upoštevajoč mednarodne znanstvene in tehnične standarde.

Trudimo se, da ne bi prihajalo do napak, a le-te niso povsem izključene,
saj gre za zelo veliko količino podatkov in napovedi.

Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi
nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi informacij na naši spletni
strani.

ARSO - meteo.si