Pogoji ponovne uporabe

Informacije objavljene na spletni strani meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si so prosto dostopne in na voljo za ponovno uporabo. Kdor objavi ali povzame informacije s spletne strani meteo.arso.gov.si oz. www.meteo.si, mora objavo opremiti z navedbo vira (Vir: ARSO). Obvezno navajanje vira določa 14. člen Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni list RS, št. 60/17). ARSO vreme