ARSO VREME
meteo.si > Pregled > Vodni krog > Diagrami > SGI

Standardiziran indeks gladine podzemne vode (SGI)

Standardiziran indeks gladine podzemne vode (SGI) predstavlja mero, kaj določena vrednost višine gladine podzemne vode pomeni glede na normalno oziroma pričakovano vrednost. Negativne vrednosti indeksa SGI označujejo stopnjo suše podzemne vode, ki jo označujemo z obdobjem deficita vode v vodonosniku glede na normalne pogoje (Sheffield in Wood, 2011).

SGI je statistično standardiziran odklon povprečne mesečne gladine podzemne vode od dolgoletnega povprečja. Kot dolgoletno povprečje uporabljamo obdobje 1991-2020. Izračunamo ga po analogiji izračuna standardiziranega padavinskega indeksa (SPI). Več o indikatorjih suše in njihovi izračunih je dostopno na povezavi. V splošnem velja, da so vrednosti indeksa med -1 in 1 povezane z normalnimi razmerami, ki so statistično pričakovane približno v 70 % časa. Preostalih 30 % je razdeljeno med izrazito suha (vrednosti SGI manj kot -1) in izrazito vodnata (vrednosti SGI več kot 1) obdobja. Za različne intenzitete suše podzemne vode uporabljamo naslednje mejne vrednosti indeksa SGI:

- Zmerna suša: SGI: -1.5 < SGI < -1

- Močna suša: SGI: -2 < SGI <-1.5

- Izredna suša: SGI: SGI < -2

Za oceno suše podzemne vode vrednosti SGI izračunavamo na 31 hidroloških merilnih postajah podzemne vode, ki so izbrane glede na dolžino opazovanj, reprezentativnost naravnega nihanja gladin podzemne vode brez umetnih vplivov, prostorsko reprezentativnost lokacije in tehnično primernost merilnega objekta. Dodatne informacije o lokaciji merilnih objektov so podane v tabeli.

Mesečne vrednosti indeksa SGI so na izbranih merilnih postajah prikazane s stolpičnim (v preglednici oznaka S) in toplotnim (v preglednici oznaka T) diagramom. Podatki so informativne narave.

Do interaktivne karte v samostojnem oknu dostopate tukaj

 • 01015 Rankovci (3370) S,T
 • 01052 Rakičan (Rak-2/09) S,T
 • 01065 Melinci (2000) S,T
 • 01092 Gornji Lakoš (GLak-2/14) S,T
 • 05030 Ključarovci (540) S,T
 • 05051 Zgornje Krapje (Kr-2/09) S,T
 • 10022 Žepovci (Žep 1/11) S,T
 • 10080 Plitvica (90) S,T
 • 15011 Dornava (Do-2/09) S,T
 • 15080 Trgovišče (0060) S,T
 • 20022 Rogoza (Rog 1/11) S,T
 • 20045 Zgornja Gorica (1631) S,T
 • 20066 Kungota (Ku-2/09) S,T
 • 20097 Draženci (Dra-2/14) S,T
 • 30025 Šempeter (0840) S,T
 • 30032 Žalec (Žal-1/14) S,T
 • 30051 Levec (Le-1/01) S,T
 • 35029 Trnava (Trn-2/14) S,T
 • 35046 Latkova vas (Lvas-2/14) S,T
 • 40040 Bukošek (0650) S,T
 • 50020 Veliki Podlog (0301) S,T
 • 55050 Malence (0630) S,T
 • 65036 Mengeš (Men-2/14) S,T
 • 65053 Domžale (Dom-2/14) S,T
 • 70010 Britof (S-3364) S,T
 • 70017 Cerklje (Cer-2/13) S,T
 • 75020 Polje pri Vodicah (0850) S,T
 • 80050 Sveti Duh (0680) S,T
 • 90040 Kozarje (0300) S,T
 • 95045 Šempeter (0220) S,T
 • 95055 Miren (0330) S,T

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti