ARSO VREME
Anketa 2023
meteo.si > Pregled > Vodni krog > Diagrami > varstat

Kazalec povprečnih dnevnih višin gladin podzemne vode

Diagrami prikazujejo povprečne dnevne višine gladin podzemne vode na izbranih merilnih mestih in uvrstitev teh gladin med značilne vrednosti referenčnega obdobja meritev 1991-2020. Značilne vrednosti so opredeljene z glajenimi percentilnimi vrednostmi posameznega dneva koledarskega leta in tako predstavljajo empirično sezonsko verjetnost pojava v referenčnem obdobju meritev.

Za opredelitev višine gladine podzemne vode uporabljamo naslednje mejne vrednosti percentilov (P):

- Izjemno nizka gladina podzemne vode (< P95)

- Zelo nizka gladina podzemne vode (P95 – P90)

- Nizka gladina podzemne vode (P90 – P75)

- Običajno visoka gladina podzemne vode (P75 – P25)

- Visoka gladina podzemne vode (P25 – P10)

Zgornje območje posameznega diagrama prikazuje dnevno vsoto padavin na reprezentativni meteorološki merilni postaji opazovanega medzrnskega vodonosnika.

Kazalec povprečnih dnevnih višin gladin podzemne vode izračunavamo na 57 hidroloških merilnih postajah podzemne vode, ki so izbrane glede na dolžino opazovanj, reprezentativnost naravnega nihanja gladin podzemne vode brez umetnih vplivov in tehnično primernost merilnega objekta. Dodatne informacije o lokaciji merilnih objektov so podane v tabeli. Podatki so informativne narave.

Do interaktivne karte v samostojnem oknu dostopate tukaj

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti