Verjetnostna napoved

Napoved temelji na ansambelskem izračunu meteorološkega računskega modela za simulacijo dogajanj v ozračju ECMWF (Evropski center za srednjeročno vremensko napoved). Napovedi se osvežujejo dvakrat dnevno.

Zanesljivost računskih modelov s časom pada in je odvisna od razsežnosti in življenske dobe vremenskih procesov. Predvsem napovedi za več kot 4 dni vnaprej se lahko s posameznim modelskim izračunom tudi precej spremenijo. Zato je od četrtega dneva dalje bolje uporabljati ansambelske napovedi (nezasenčeno območje).

Pri interpretaciji temperature je smiselno uporabljati predvsem relativno primerjavo poteka. Absolutne vrednosti temperature namreč lahko odstopajo tudi za nekaj stopinj (zaradi slabše ločljivosti modela, ki se uporablja pri ansambelskih napovedih).

Prikaz po dnevih

Prikazana je verjetnostna napoved po območjih. Velike številke in simboli predstavljajo najbolj verjeten razvoj vremena, manjše številke in simboli pa možen razpon posameznih količin:

Preglednica za 10 dni po območjih

V preglednici po območjih je zelo poenostavljeno prikazan najbolj verjeten razvoj vremena po posameznih območjih Slovenije v naslednjih 10 dneh.

Podrobna preglednica za določeno območje

V preglednici je podroben prikaz verjetnostne napovedi za izbrano območje. Velike številke in simboli predstavljajo najbolj verjeten razvoj vremena, manjše številke in simboli pa možen razpon posameznih količin.

Na prikazu smeri vetra pomeni večji in krepkeje obarvani krožni izsek večjo verjetnost za veter iz tiste smeri neba.

Količina padavin je podana za 6 urne intervale, da je viden dnevni potek.

Verjetnost padavin podaja delež ansamblov, pri katerih pričakujemo določeno obliko padavin. Manjši ko je delež ansamblov za katerokoli obliko padavin, večja je verjetnost, da padavin sploh ne bo. Ta prikaz je koristno uporabljati skupaj s prikazom za količino padavin, saj so lahko npr. padavine zelo verjetne, pa so količine, ki jih da model kljub temu zelo majhne.


Ansambelski izračun

Pri ansambelskem izračunu gre za večkratni izračun napovedi z numeričnim meteorološkim modelom, pri čemer ima vsak izračun nekoliko spremenjeno začetno stanje. S tem lahko do določene mere ocenimo vpliv napak in nepopolnega poznavanja začetnih pogojev na razvoj napovedi. Ker je postopek računsko zelo zahteven, je izračun opravljen v precej slabši ločljivosti kot sicer operativni deterministični izračun. Zaradi slabše ločljivosti izračuna ima metoda v kratkoročnem obdobju (do okoli 2 dni) manjšo uporabno vrednost, saj so v tem dosegu uspešnejše in natančnejše napovedi operativnih determinističnih modelov z višjo ločljivostjo. Za srednjeročno obdobje napovedi (od 3 do 10 dni) pa postane ansambelski izračun bistveno pomembnejši, saj lahko za ta doseg že zelo majhne razlike v začetnih pogojih vplivajo na zelo različen razvoj napovedi.

Več podatkov o ansambelskem izračunu na Ensemble Prediction System.